Stroje 123 020 a  122 049 projíždí zastávku Stratov v roce 2012